Sprint

XEM CHI TIẾT Trả góp

Vespa Sprint LED 125

Giá bán: Chỉ từ 77.500.000 đ

XEM CHI TIẾT Trả góp

Vespa Sprint Notte 125

Giá bán: Chỉ từ 78.500.000 đ

XEM CHI TIẾT Trả góp

Vespa Sprint S 125

Giá bán: Chỉ từ 77.500.000 đ

XEM CHI TIẾT Trả góp

Vespa Sprint S 150

Giá bán: Chỉ từ 89.900.000 đ

XEM CHI TIẾT Trả góp

Vespa Sprint Carbon 125

Giá bán: Chỉ từ 78.500.000 đ

XEM CHI TIẾT Trả góp

Vespa Sprint LED 150

Giá bán: Chỉ từ 89.900.000 đ

XEM CHI TIẾT Trả góp

Vespa Sprint Racing Sixties 150

Giá bán: Chỉ từ 94.900.000 đ