Primavera

XEM CHI TIẾT Trả góp

Vespa Primavera Sean Wotherspoon 125

Giá bán: Chỉ từ 135.000.000 đ

XEM CHI TIẾT Trả góp

Vespa Primavera Yacht Club 125

Giá bán: Chỉ từ 77.500.000 đ

XEM CHI TIẾT Trả góp

Vespa Primavera S 125

Giá bán: Chỉ từ 76.500.000 đ

XEM CHI TIẾT Trả góp

Vespa Primavera LED 125

Giá bán: Chỉ từ 76.500.000 đ

XEM CHI TIẾT Trả góp

Vespa Primavera RED 125

Giá bán: Chỉ từ 82.500.000 đ